Za wikipedią: Portret, podobizna, konterfekt (fr. portrait; łac. protrahere – wydobyć na światło dzienne, wyjawiać, pokazać; contrafacere – naśladować) – artystyczny wizerunek (malarski, rzeźbiarski, graficzny, rysunkowy) konkretnej osoby lub grupy osób, ukazujący zewnętrzne podobieństwo oraz niekiedy cechy charakteru portretowanych.

Portret – typy portretów

Pomijając sposób wykonania (np. portret rysunkowy), styl (np. portret renesansowy) czy też materiał (np. płótno), biorąc pod uwagę różne kryteria, rozróżniamy wiele typów portretu

Ze względu na upozowanie głowy:

 • en face (frontalnie)
 • profil
 • półprofil (ujęcie pośrednie między profilem a en face, bliskie ujęciu en trois quarts)
 • en trois quarts (z twarzą zwróconą w bok)
 • profil perdu (ćwierćprofil)

Ze względu na ujęcie postaci:

 • wizerunek głowy
 • popiersie
 • półpostać
 • portret do kolan
 • portret całopostaciowy (en pied, kontrapost)
 • portret leżący, stojący, siedzący, konny
 • akt.

Ze względu na liczbę osób:

 • pojedynczy
 • podwójny (ślubny, małżeński, przyjaciół)
 • potrójny
 • conversation pieces
 • zbiorowy (wielopostaciowy, grupowy).

Ze względu na okoliczności powstania:

 • ślubny
 • pośmiertny (mumiowy, trumienny, epitafijny)
 • asystencyjny (wizerunek fundatora w obrazach i ołtarzach o tematyce religijnej; adorant)

Ze względu na pozycję społeczną modela:

 • męski, żeński, dziecka, rodziny
 • władcy, artysty, uczonego, cechu lub grupy zawodowej
 • rodzajowy (wizerunek człowieka zajętego pracą).

Ze względu na przeznaczenie i funkcję:

 • oficjalny (reprezentacyjny, dworski)
 • prywatny.

Ze względu na metodę tworzenia:

 • osoby pozującej
 • realistyczny (oddający rzeczywisty wygląd modela)
 • idealny, imaginacyjny, fikcyjny (wykonany w myśl określonych kanonów estetycznych, np. cykl portretów władców polskich Jana Matejki albo Marcella Bacciarellego),
 • idealizowany (upiększający, nadający portretowanemu dostojeństwa i powagi)
 • historyzowany (portrety współczesnych, przedstawionych jako postaci historyczne, mitologiczne lub biblijne, w odpowiednich strojach i ze stosownymi atrybutami)
 • pamięciowy (na podstawie szczegółów podanych przez świadków przestępstwa)
 • karykatura (ukazujący w sposób przejaskrawiony indywidualne cechy wyglądu lub psychiki postaci, często w celu jej ośmieszenia).

Ze względu na czynniki specyficzne:

 • autoraautoportret (portret własny artysty)
 • kryptoautoportret (wizerunek postaci historycznej lub biblijnej obdarzony rysami twarzy twórcy dzieła)
 • rozmiary (medalionowy, miniaturowy).

 

Źródło informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Portret